Skip to content Skip to footer

Joga Iyengara

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat olbrzymią popularność na świecie zdobywa joga Iyengara. Fenomen tej metody polega na połączeniu tradycji z nowoczesną, starannie dopracowaną metodologią.

Joga Iyengara jest bezpieczną i sprawdzoną metodą, której prawo przekazywania mają wyłącznie wykwalifikowani nauczyciele. Efekty działania jogi zostały zweryfikowane przez współczesne badania naukowe.

Zgodnie z definicją B.K.S. Iyengara “Joga to ponadczasowa, praktyczna nauka, rozwijająca się przez tysiąclecia i zajmująca się fizycznym, moralnym, psychicznym oraz duchowym zdrowiem człowieka jako całości”. Aby zapewnić jednolite i najwyższe standardy nauczania, uprawnienia do stosowania (przekazywania) jogi według metody Iyengara mają wyłącznie wykwalifikowani nauczyciele, którzy posiadają aktualny Certyfikat Iyengara. W Polsce Certyfikat przyznawany jest przez Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara. 

PSJI potwierdza w ten sposób kompetencje nauczyciela oraz jego uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara®. Certyfikat stanowi podstawową gwarancję dla uczniów, że ich opiekun posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz jest właściwie przygotowany do prawidłowego, a ponadto bezpiecznego prowadzenia zajęć jogi.