Skip to content Skip to footer
centrum jogi gdańsk

Zasady rezerwacji

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dokonywania wcześniejszej rezerwacji na zajęcia poprzez system rezerwacji online Fitssey. Osoby niezapisane mogą nie mieć zagwarantowanego miejsca na sali.
 2. W przypadku problemów związanych z obsługą systemu rezerwacji online Fitssey, prosimy o kontakt telefoniczny/SMS-owy/mailowy z recepcją CJG, służymy pomocą w przeprowadzeniu Was przez instrukcję użytkowania niniejszego systemu.
 3. Rezerwacji miejsca poprzez wspomniany wyżej system dokonuje się na wszystkie zajęcia w grafiku z wyjątkiem warsztatów i kursów.
 4. Rezerwacji można dokonać tylko mając aktywny karnet lub zakupując nowy.
 5. Zajęcia ruszają od minimalnej ilości osób jaką jest 4. Jednakże ostateczna decyzja o odbyciu się zajęć należy do CJG.
 6. Na zajęcia poranne o godzinie 8:15,9:30 obowiązuje rezerwacja oraz anulacja rezerwacji do godziny 20:00 dnia poprzedzającego. Na zajęcia o godzinie 17:30, 18:40 i 19:45 obowiązuje rezerwacja oraz anulacja rezerwacji do trzech godzin przed tymi zajęciami.
 7. Jest możliwość dopisania się do grupy w każdym momencie, jeśli są wolne miejsca i zajęcia się odbędą. Natomiast ze względu na pracę CJG zależy nam na jak najszybszym zapisie.
 8. Nieanulowanie rezerwacji we wskazanym czasie skutkuje skreśleniem wejścia z bieżącego karnetu oraz brakiem możliwości jego przywrócenia. Wyjątkiem są nagłe sytuacje spowodowane czynnikami siły wyższej oraz ich wcześniejsze pisemne zgłoszenie (SMS, mail).
 9. Jeśli klient anuluje rezerwację we wskazanym czasie, nie ponosi żadnych konsekwencji.
 10. W razie problemów z anulacją rezerwacji, prosimy o informację tekstową na maila bądź SMS-ową, zwrócimy uwagę na godzinę wysłania nam tej informacji.
 11. Jest możliwość zapisania się na listę rezerwową w przypadku pełnej grupy. W momencie zwolnienia się miejsca zostanie wysłane automatyczne powiadomienie mailowe.
 12. Jeśli zajęcia zostały odwołane przez CJG, zapisane osoby dostają mailową informację o nieodbywaniu się zajęć oraz wejście na karnet zostaje zwrócone.
 13. Dla ułatwienia czasowych zasad rezerwacji oraz anulacji, zajęcia w systemie Fitssey zostały oznaczone kolorami:
  a) Czerwony- do godziny 20:00 dnia poprzedzającego
  b) Pomarańczowy- do godziny 10:00 danego dnia
  c) Zielony- do 3 godzin danego dnia
 14. Zasady rezerwacji Kart Sportowych
  CJG pozwala na rezerwację przy użyciu kart sportowych przy opcji kaucji.
 15. Szukając uniwersalnego rozwiązania, wprowadziliśmy przyjazną i “sprawiedliwą” wersję “karania” klienta za nieobecności i późne anulowania.

Jak to działa?

 1. Klient przed zakupem karnetu proszony jest o wpłatę ustalonej kwoty kaucji na portfel 30 zł.
 2. W przypadku nieobecności lub późnego anulowania, system automatycznie pobiera z portfela klienta opłatę karną o ustalonej kwocie . Opłata pobierana jest zarówno w przypadku, gdy klient samodzielnie anuluje zbyt późno, jak również gdy pracownik ustawi dla danej wizyty status „późne anulowanie” lub „nieobecność”.
 3. Klient może rezerwować zajęcia dopóki wartość jego portfela nie spadnie poniżej ustalonego minimalnego salda 0 zł.
 4. Chcąc dokonać kolejnej rezerwacji, klient zostanie poproszony o uzupełnienie portfela do pełnej wartości kaucji. 

Regulamin

 1. Karnet nie przechodzi na drugi miesiąc.
 2. Przed wejściem należy wyłączyć komórki.
 3. Ćwiczymy boso, buty zostają przed wejściem na salę. Rzeczy wartościowe należy zabrać ze sobą na salę. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.
 4. Ciąża oraz wszelkie dolegliwości zdrowotne, w szczególności: dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, wysokie ciśnienie, niedawno przebyte operacje, kontuzje, urazy i inne dolegliwości uczestnik zajęć zobowiązuje się na bieżąco zgłaszać nauczycielowi przed zajęciami.
 5. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób na które cierpią uczestnicy. Uczestnicy zajęć ćwiczą na swoją odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć.
 6. Każdy uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu składając własnoręczny podpis z datą.
 7. Minimum 1-2 godzin przed zajęciami nie należy nic jeść.